ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈਕਨ 1
ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈਕਨ 2
ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈਕਨ 3
ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈਕਨ 4
ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈਕਨ-1
1111

ਡਿਸਪਲੇ ਲਾਈਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਟ੍ਰੈਕ ਲਾਈਟ-ਸੀ.ਈ

ਪੇਟੈਂਟ-ਰਿਪ੍ਰੋਟ 1

ਪੇਟੈਂਟ-ਰਿਪ੍ਰੋਟ 2

ਪੇਟੈਂਟ-ਰਿਪ੍ਰੋਟ 3

ਪੇਟੈਂਟ-ਰਿਪ੍ਰੋਟ 4

Zhaga ਸੀਰੀਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਝਾਗਾ—ਪਰਖ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਟ ।੧।ਰਹਾਉ

ਝਾਗਾ-ਟੈਸਟ-ਰਿਪ੍ਰੋਟ 2

ਝਾਗਾ-ਟੈਸਟ-ਰਿਪ੍ਰੋਟ 3

ਝਾਗਾ-ਟੈਸਟ-ਰਿਪ੍ਰੋਟ 4

ਝਾਗਾ-ਟੈਸਟ-ਰਿਪ੍ਰੋਟ 5

ਝਾਗਾ-ਟੈਸਟ-ਰਿਪ੍ਰੋਟ 6

CB ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ

ਸੀਬੀ ਟੈਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

CB-ਟੈਸਟ-ਰਿਪਟੋਰਟ 1

CB-ਟੈਸਟ-ਰਿਪੋਰਟ2

FCC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

FCC-1

FCC-2

FCC-3

FCC-4

FCC-5

UL / CUL ਸੂਚੀਬੱਧ

JL-2 ਸੀਰੀਜ਼ 02

JL-2 ਸੀਰੀਜ਼

JL-2X ਰੀਸੈਟੇਕਲ ਸੀਰੀਜ਼

JL-3 ਸੀਰੀਜ਼

JL-4 ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ JL-1 ਸੀਰੀਜ਼

CE

2R150421-31

2R150421-38

2R150421-39

2R150421-40

2R170531-81

ROHS

ROHS-01

ROHS-02

ROHS-03

ROHS-04

ROHS-05