Biznes hyzmatlarymyz

Qualityokary hilli öwrümli gulp fotokell datçigini we NEMA seriýaly fotokontrol esbaplaryny bilip bilersiňiz, üstesine-de, häzirki wagtda kiçi görnüşli zhaga kolleksiýa önümini hödürleýäris we Europeanewropanyň Dali garaňky standart ýagtylyk armatura programmasy üçin niýetlenendir.Bular siziň zerurlyklaryňyzy göz öňünde tutmalydyr.

 • Çiswear bezeg yşyklandyryşy01
 • çişlik bezeg02
 • çişlik bezeg03

 

Iş önümleriniň kategoriýalary

Şäher köçelerini ýeňilleşdirmek taslamasynyň amaly elementi: JL-205C, JL-207C, JL-200X, JL-240XA we ş.m.

“Furture Smart” simsiz gözegçilik ediji programmasy: JL-208, JL-240XA, NEMA seriýaly gapagy we bazasy, we zhaga-D4i şahadatnamalary.

Kitap 18 redaktory bilen çyra çyrasy JL-700 rozetkasy we moduly, esasy we gümmez örtügi.

 • fotosurat (1)
 • fotosurat (2)
 • fotosurat (3)
 • fotosurat (4)
 • fotosurat (5)
 • fotosurat (6)
 • fotosurat (7)
 • fotosurat (8)
 • fotosurat (11)
 • fotosurat (12)