សេវាកម្មរចនាតែម្តង

ពាក់ព័ន្ធចម្បងនៅក្នុងជួរកម្មវិធី រួមមាន Display Case Lighting និង Jewellery display lighting, Light Photocell sensor, Decorating lighting products |ម៉ាក Chiswear ។ហើយអ្នកអាចរកឃើញឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា photocell ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ & គ្រឿងឧបករណ៍ Photocontrol ស៊េរី NEMA និង ភ្លើងតាមដានម៉ាញេទិកដែលអាចបត់បែនបាន អំពូល LED ឈរសម្រាប់បំភ្លឺគ្រឿងអលង្ការ និងច្រើនជាងការបញ្ជាក់ខុសៗគ្នាជាច្រើន min LED deformable light។

 • គ្រឿងតុបតែងលំអរ ០១
 • គ្រឿងតុបតែងលម្អ ០២
 • គ្រឿងតុបតែងលម្អ ០៣

 

 

 

Shanghai Chiswear Industry Co., Ltd. មានជំនាញក្នុងវិស័យអំពូល LED ក្នុងផ្ទះ និងកម្មវិធីចង្កៀងសន្សំសំចៃថាមពលខាងក្រៅ។

ផលិតផលចម្បង
Display Case Lighting and Jewellery display lighting, Light Photocell sensor, Decorating lighting products |ម៉ាក Chiswear សូមណែនាំផលិតផលពិសេស។

 • Photocell (1)
 • photocell (2)
 • photocell (3)
 • photocell (4)
 • photocell (5)
 • photocell (6)
 • photocell (7)
 • photocell (8)
 • Photocell (11)
 • photocell (12)