Controladors electrònics directes d'entrada

L'interruptor de fotocèl·lula 120V/220V sèrie 4 és aplicable per controlar automàticament l'enllumenat públic, la il·luminació del pas i la il·luminació del porxo d'acord amb el nivell d'il·luminació ambiental.