Bộ điều khiển nối dây

Bộ điều khiển nối dây Series 1 được áp dụng để điều khiển tự động hệ thống chiếu sáng đường phố, chiếu sáng hành lang và chiếu sáng hiên nhà phù hợp với mức độ chiếu sáng xung quanh.