Dòng Zhaga

Tiêu chuẩn Zhaga Book 18 tuân thủ được áp dụng để phát triển các thiết bị tiêu chuẩn dùng cho chiếu sáng đường bộ, chiếu sáng khu vực hoặc chiếu sáng nơi cư trú, v.v.