Dòng Zhaga

Tiêu chuẩn Zhaga Book 18 tuân thủ được áp dụng để phát triển các thiết bị tiêu chuẩn được sử dụng cho chiếu sáng đường, chiếu sáng khu vực hoặc chiếu sáng cho người ở, v.v.