ట్విస్ట్ లాక్ ఫోటోకంట్రోలర్లు

ఫోటోకంట్రోలర్ 2 సిరీస్ యాంబియంట్ నేచురల్ లైటింగ్ స్థాయికి అనుగుణంగా వీధి లైటింగ్, గార్డెన్ లైటింగ్, ల్యాండ్‌స్కేప్ లైట్ మరియు హైవే లైటింగ్‌ను ఆటోమేటిక్‌గా నియంత్రించడానికి వర్తిస్తుంది.