Kortsluitdop en oopmaakkringdop

Jl-208 fotosel kortsluiting pet is van toepassing op kommersiële beligting, nywerheid en residensiële beligting.JL-209 oopkringdop word vervang vir ligte armature wat tydelik afskakel.