Καπάκι βραχυκυκλώματος και καπάκι κυκλώματος ανοίγματος

Το καπάκι βραχυκυκλώματος φωτοκυττάρων Jl-208 ισχύει για εμπορικούς φωτισμούς, βιομηχανικούς και οικιακούς φωτισμούς.Το καπάκι ανοιχτού κυκλώματος JL-209 αντικαθίσταται για προσωρινά φωτιστικά που σβήνουν.