درپوش اتصال و درپوش مدار باز

کلاه کوتاه فتوسل Jl-208 برای روشنایی تجاری، صنعت و روشنایی مسکونی قابل استفاده است.درپوش مدار باز JL-209 برای چراغ های چراغ خاموش موقت تعویض شده است.