Skratovací uzáver a uzáver otváracieho obvodu

Skratovací uzáver fotobunky Jl-208 je použiteľný pre komerčné osvetlenie, priemyselné a obytné osvetlenie.Kryt JL-209 s otvoreným okruhom je nahradený pre dočasne zhasnuté svietidlá.