כובע קצר ומכסה מעגל פתיחה

כובע קיצור תא פוטו Jl-208 ישים לתאורה מסחרית, תעשייה ותאורה למגורים.מכסה מעגל פתוח JL-209 מוחלף עבור גופי תאורה כבויים זמנית.