Капаче за скратување и капа на колото за отворање

Jl-208 капачето за скратување на фотоелементот е применливо за комерцијално осветлување, индустрија и осветлување на станови.JL-209 капачето за отворено коло е заменето кај светилките за привремено исклучување.