سنسورهای فوتوسل قفل پیچشی

فتوکنترلر سری JL-214/224 برای کنترل روشنایی خیابان، روشنایی باغ، روشنایی معابر و روشنایی درب به طور خودکار مطابق با سطح نور طبیعی محیط قابل استفاده است.