Сензори за фотоклетка Twist Lock

Серията фотоконтролер JL-214/224 е приложима за автоматично управление на уличното осветление, градинското осветление, осветлението на проходите и осветлението на вратите в съответствие с нивото на околното естествено осветление.